Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017Nye krav til databeskyttelse
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerKilden i VartovDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

 

Forum for Grundtvigstudier

 

 
 
 
    
Grundtvig
ill. Jacob Herskind

 

Om Forum for Grundtvigstudier
Grundtvig-Akademiet i Vartov arrangerer i samarbejde med Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet og Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet fire årlige forskerseminarer for fortrinsvis yngre forskere med interesse og forskningsfelt inden for Grundtvig og hans virkningshistorie.
 

Her har forskere mulighed for at præsentere deres projekter og få kvalificeret respons i en venlig samtale. Formen er oplæg, respons og samtale. Der udsendes materiale til netværket på forhånd.

Hvis man ønsker at holde et oplæg, eller hvis man er ny og gerne vil deltage i Forum for Grundtvigstudiers aktiviteter, kan man kontakte en af initiativtagerne:
 
Anders Holm aho@teol.ku.dk
Lektor, Københavns Universitet
 
Kim Arne Pedersen kirken@oddervalgmenighed.dk
projektforsker, ph.d., valgmenighedspræst

Tine Ravnsted-Larsen Reeh trr@teol.ku.dk
Professor, Københavns Universitet
 
Vanja Thaulow, editionsfilolog teovth@cas.au.dk
Editionsfilolog, ph.d.-stipendiat, Grundtvig Centeret 
 
Yderligere informationer om Forum for Grundtvigstudier: http://grundtvigcenteret.au.dk/forskning/forskerforum/
 
 
 
Afholdte seminarer:
 
 
 
 
Nordisk mytologi og dansk identitet - seminar i Forum for Grundtvigstudier:
 
Torsdag den 22. juni kl. 13-16 afholdes der seminar i Forum for Grundtvigstudier. Om nordisk mytologi og dansk identitet
 
Ph.d.-studerende Sophie Bønding holder oplæg, og lektor Brad Busbee responderer.
Seminaret foregår i Kredsen i Vartov og afholdes på engelsk. Alle er velkomne.
Der vil blive sendt et kort skriftligt oplæg ud til deltagerne i seminaret nogle dage i forvejen.
Ønsker man at modtage dette, kan man tilmelde sig Forum for Grundtvigstudiers mail-liste hos Vanja Thaulow: teovth@cas.au.dk.
 
Sophie Bønding skriver om sit oplæg:
The talk will address the role of the Old Norse mythology in N.F.S. Grundtvig's attempt at creating a Danish collective identity in the mid-19th Century. It aims to show how Grundtvig envisioned the actualisation of the mythology in his own time, viewing it as a matter of shaping the cultural memory of the community in order to establish social cohesion and a sense of belonging among its members.
 
 
Grundtvigs forhold til oplysningstiden og romantikken
Fredag den 9. oktober kl. 13-16 afholder Forum for Grundtvigstudier specialeseminar.

Grundtvig og oplysningen v. Ida Schaumburg-Müller
Efter at Grundtvig en kort overgang i studietiden inspireredes af den nyere oplysningstænkning, vendte han sig – efter det romantiske gennembrud og især efter 1810 – mod det 18. århundredes oplysning, hvor han på begyndte sin længerevarende bekæmpelse af rationalismen. Hans afhandling ”Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag” fra 1825 er et hovedskrift i denne henseende. Billedet er dog flimrende. I oplægget præsenteres hovedpointerne i Grundtvigs afhandling, og det fremhæves, hvordan Grundtvig på netop dette tidspunkt lod sig inspirere af biskop N.E. Balle. I forlængelse deraf gøres en række overvejelser om Grundtvigs forskellige forståelser af arven fra oplysningstiden, der er emnet for mit speciale.


Grundvig og romantikken v. Kristoffer Garne

I 1823 udgiver Henrik Steffens det i samtiden omdiskuterede, men af eftertiden nærmest upåagtede skrift, ”Von der falschen Theologie und dem wahren Glaube. Eine Stimme aus der Gemeinde,” et romantisk-gammelluthersk forsvarsskrift for kristendommen, der bliver anledning til en afgørende fase i Grundtvigs tænkning, nemlig den, der fører frem til den såkaldte ”mageløse opdagelse”. Oplægget – der er en præsenta-tion af studierne i forbindelse med udarbejdelse af en afhandling – diskuterer Grundtvigs forhold til Steffens samt forholdet mellem romantik og kristendom mere generelt med linjer til den romantik-fortolkning, som bl.a. findes hos Northrop Frye og M.H. Abrams.
 
Respondenter: Kim Arne Pedersen og Anders Holm.
Det Teologiske Fakultet, Aud. 11. Alle er velkomne, og arrangementet er gratis!
 
 
Forum for Grundtvigstudier
Grundtvig Centeret har fredag den 24. april 2015 kl. 14-17 debatarrangement om national bevidsthed sammen med Kristeligt Dagblad.
Arrangementet er gratis men med tilmelding. Mødet er inspireret af bogen Building the Nation - N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity. Det foregår på dansk med oplæg af prof. Ove Korsgaard, prof. Uffe Østergaard, prof. Ove Kaj Pedersen og kulturminister Marianne Jelved.
 
 
Onsdag den 4. marts 2015
Udgaveleder på Grundtvig Centeret, Klaus Nielsen fortæller om
 
"Arbejdet med Grundtvigs Værker"
 
på seminar i Forum for Grundtvigstudier onsdag den 4. marts 2015, kl.13-15.30. Seminaret afholdes i Vartov. Seminaret er åbent for alle interesserede.
 
Seminar i Forum for Grundtvigstudier onsdag den 26. nov. 2014
 
På efterårets seminar i Forum for Grundtvigstudier vil seniorforsker på Grundtvig Centeret, Thorstein Balle, holde oplæg over temaet:
"Grundtvigs virkningshistorie" - som forskningsbegreb og undersøgelsesfelt"
 
Efterfølgende vil professor MSO Jes Fabricius Møller give respons på det fremførte oplæg. Det sker onsdag den 26. november kl. 13.30-16 i Vartov. Seminaret er åbent for alle interesserede.
 
 
Menneske først…? Grundtvig, Thaning og Tidehverv
Ph.d.-studerende Rasmus Markussen vil holde et oplæg efterfulgt at respons ved Kim Arne Pedersen.
 
Der er en betydningsfuld forbindelse imellem N.F.S. Grundtvig og tidsskriftet Tidehvervs historie. Denne forbindelse knyttes ikke mindst igennem Kaj Thanings Grundtvigforskning.
 
I Thanings forståelse af Grundtvig, der har haft en omfattende indflydelse i dansk kirke- og kulturliv helt til i dag, ses således en uløselig sammenhæng mellem dennes såkaldte ”omvendelse til menneskelivet” og den tidehvervske forkyndelse, ikke mindst credoet om at være jorden og livet tro. Oplægget vil behandle denne symbiose af tidehvervsk teologi og grundtvigsk tradition, samt konsekvenserne heraf.
 
Seminar i Forum for Grundtvigstudier onsdag den 4. juni kl. 13.15-16 på Det Teologiske Fakultet, København i aud. 11 på tredje sal
 
Næste seminar i Forum for Grundtvig-Studier finder sted onsdag den 27. november 2013 kl. 13.15-16 på Det Teologiske Fakultet, København lokale 147. Ph.d.-studerende Michael Perlt vil holde et oplæg efterfulgt at respons ved museumsinspektør Inge Adriansen:
 
 
”Hvem ringer klokkerne for”? - En diskussion af konflikt, efterklang og kulturelle traumer i Danmark fra 1800 og frem.
 
I 1807 mister Danmark sin stolte flåde, i 1813 går landet statsbankerot, i 1814 skilles Danmark og Norge, i 1848-1850 er der borgerkrig og i 1864 tabes af hertugdømmerne Slesvig-Holsten. Disse begivenheder kan om noget defineres som traumatiske og som et bittert slag for nationen, et knæk for den fælles danske identitet. I oplægget vil jeg tage udgangspunkt i den danske identitet i krise og konflikt og Grundtvig og de grundtvigianske præsters og teologers handlen på vegne af den danske nation. Oplægget vil åbne for en diskussion af konstruktionen af nationale narrativer, fælles identitet og kulturel erindring som en dynamisk proces.
 
 
 
Oplæg: Ph.d-stud. Michael Perlt.
Respondent: Museumsinspektør Inge Adriansen
Onsdag den 27. november 13.15 -16.00
Det Teologiske Fakultet i København. Lok. 147.
Gratis – alle er velkomne.


På vegne af styregruppen
Jette Bendixen Rønkilde
Englænderne ødelægger flåden, 1807. Tegning af Eckersberg i Dansk Daad, 1941.
 
 • Formens funktion i Grundtvigs salme ”Alt, hvad som Fuglevinger fik”. Lea Wierød vil med udgangspunkt i sit ph.d.-projekt præsentere, hvordan en salmes form har indvirkning på en salmes betydningsmekanismer. Efterfølgende vil Niels Holger Petersen respondere. Mandag den 29. april kl. 13.15-16
En forfatter kan have to – hinanden dog ikke udelukkende - årsager til at skrive på vers fremfor prosa. Den ene er et ønske om at lade formen modificere indholdet gennem metrikkens udbud af ekstrasemantiske betydningsmekanismer. Det andet er hensynet til digtets melodisætning, hvorved digtet allerede i sin undfangelse bliver et intermedialt fænomen mellem ord og musik. Med salmen ”Alt, hvad som Fuglevinger fik” (1851) som hovedeksempel vil oplægget fremanalysere forskellige formvalgstyper i Grundtvig-salmen for på baggrund heraf at overveje Grundtvigs formsprog i et bredere æstetisk perspektiv.
 • Jørgen Thaarup vil præsentere en typologisk læsning af Wesley og Grundtvig efterfulgt af respons ved Niels Henrik Gregersen. Mandag den 10. december kl. 13.15-16 i Vartov. 
 • Hvad skal uddraget af ”Nyaars-Morgen” i Sang-Værk til den Danske Kirke? - Ph.d.-studerende Therese Bering Solten vil holde et oplæg med titlen ”Hvad skal uddraget af ”Nyaars-Morgen” i Sang-Værk til den Danske Kirke?” Adj. professor Peter Balslev-Clausen vil være respondent.

Uddraget af digtet har i sangværket fået genrebetegnelsen ”For-spil” og peger dermed hen på salmeudgivelsen som det nye klokkespil eller sangværk, der bragt i spil vil bevirke kirkens genrejsning eller ’genopførelse’. Digtet og salmerne forholder sig altså til hinanden som forspil til musikalsk opførelse. For Grundtvig var den levende salmesang og ikke bogen kirkens kendemærke. Salmerne fremstår ikke desto mindre som tekster i en bog, og når Grundtvig sætter et digt som fortegn herfor, bliver det nærliggende at anskue forholdet mellem digt og salmer som en inter-tekstuel relation. Hvad bliver da digtets genremæssige funktion: Er det et indlednings- eller et programdigt? Er det en slags poetik for salmedigtningen? Og hvad betyder digtets placering her for forståelsen af salmerne som poesi? Grundtvigs iscenesættelse af salmeudgivelsen som et ”Sang-Værk” med et poetisk ”For-Spil” har med andre ord også et litterært aspekt. I oplægget vil samspillet i forholdet mellem salmerne som sange og som digte blive diskuteret i sammenhæng med Grundtvigs opfattelse af det historisk-poetiske.

 
Seminaret i Forum for Grundtvigforskning finder sted mandag den 27.8. 2012 kl. 13.15-16 på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, København K.
 • Grundtvig – en liturgisk teolog? Foredrag v. ph.d-studerende Jette Bendixen Rønkilde d. 27. februar. Lektor Bent Flemming Nielsen vil være respondent.
Enhver tale om tro, lære og kirke udspringer af liturgi. Det er grundtanken i den liturgiske teologi. Derfor er den interesseret i, hvordan kirken virkeliggøres gennem dens liturgi, og hvordan liturgi og teologi forholder sig til hinanden. Den liturgiske teologi har vundet stadig større indpas de sidste 50 år, ikke mindst på den anden side af Atlanten. Trods det at Grundtvig derfor af indlysende årsager ikke har været bekendt med den liturgiske teologi, vil oplægget argumentere for, at Grundtvigs kirkelige anskuelse kan udlægges som en sammenhængende liturgisk teologi. For Grundtvig arbejder målrettet med hvordan det er gennem liturgien at tro, lære og kirke i grunden etableres og opretholdes. Og som en naturlig forlængelse vil oplægget også vise, hvordan Grundtvigs kirkelige anskuelse kan indgå i den aktuelle liturgisk teologiske diskussion.
 
Seminaret finder sted mandag den 27. februar 2012 kl. 13.15-16 på Vartov, Farvergade 27, København.
Til seminaret bedes Jette Bendixen Rønkildes paperlæst.
Hvis man ønsker at deltage i Forum for Grundtvigstudiers aktiviteter, kan man kontakte en af initiativtagerne, se nederst på siden.
 • Foredrag v. Flemming Lundgreen-Nielsen: Grundtvig-forskning - Veje og redskaber. Onsdag d. 4. maj 2011, kl. 13.15-16, Reflektoriet, Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, København.
  Forudsætter Grundtvigforskning andet eller mere, end fordybelse i andre litteraturhistorisk kanoniske forfatterskaber nødvendiggør? Kræver det specielle evner at være Grundtvig-forsker? Læs mere

 • Fredag d. 4.marts kl. 13-16, Vartov, Farvergade 27, København v. Johnny Kondrup, udgaveleder Grundtvig-Centeret, AU/Vartov: Den digitale udgave af Grundtvigs værker. Arbejdet på den nye, videnskabelige udgave af Grundtvigs værker begyndte i 2010. Udgaven skal være digital, internetbaseret, og i hovedsagen omfatte de værker, som blev trykt i Grundtvigs egen levetid. Værkerne bliver tekstkritisk nyetableret, kommenteret og forsynet med historisk rekontekstualiserende indledninger. Desuden knyttes der en række digitale ressourcer til udgaven. Arbejdet forventes at tage 20 år, men nu foreligger der en prøveudgave, som kan vises frem og tjene til eksemplifikation af projektets muligheder. Udgaveleder Johnny Kondrup vil orientere om projektet og sammen med editionsfilolog Kim Steen Ravn demonstrere prøveudgaven.
 • Grundtvigs poetiske hermeneutik. Afholdt 28.4. 2010 - Jakob Ulrik Hansen: Hermeneutikken i Grundtvigs salmer. Respondent. Sune Auken. Læs programog Jakob Ulrik Hansens oplæg.
 • Håndskriftlæsning. Grundtvig Centret afholdt i foråret/sommeren 2010 også kursus i læsning af Grundtvigs håndskrift

 • Grundtvigs forståelse af begrebet åndelig frihed v/ Esben Lunde Larsen. Seminaret afholdt i Vartov 29.4.2009. - læs mere her

 • Hal Kochs Grundtvig ved Tine Reeh. Seminaret afholdt på Det teologiske Fakultet, KU 26.8.2009. – læs mere her

 • Grundtvigs bevidsthedsfilosofi og kosmologi i lyset af før- og efterkantiansk filosofi ved Kim Arne Pedersen. Afholdt i Vartov 25.11.2009 - læs mere her

 • Oplæg Katrine Frøkjær Baunvig, AU: Grundtvig og Durkheim. Seminaret blev afholdt på Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 24.2. 2010 - læs mere her

 • Morgenrøde og himmelspejl - seminar i Forum for Grundtvigstudier. 26. august 2010 kl. 13.15-16 på Det Teologiske Fakultet, København. Oplæg v. ph.d.-studerende Rose Marie Tillisch om P.G. Lindhardts anvendelse af Grundtvigs salmer i sine prædikener, særligt "Gud Herren så til jorden ned" og "Jesus, at du blev min broder". Fhv. lektor Jørgen I. Jensen er respondent. Læs program og oplæg.
 

Kontakt

Hvis man ønsker at deltage i Forum for Grundtvigstudiers aktiviteter, kan man kontakte en af initiativtagerne:

Anders Holm, adjunkt, ph.d., Københavns Universitet - aho@teol.ku.dk
Kim Arne Pedersen, projektforsker, ph.d., valgmenighedspræst - kirken@oddervalgmenighed.dk
Tine Ravnsted-Larsen Ree, professor MSO, Københavns Universitet - trr@teol.ku.dk
Vanja Thaulow, editionsfilolog, ph.d.-stipendiat, Grundtvig Centeret - mailto:-teovth@cas.au.dk

 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk