Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017Nye krav til databeskyttelse
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerKilden i VartovDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

                              Den grundtvigske midtbane

 
 
 
 
 
Der er fire måder at modvirke tidens tyranni:
 
1. 
Man kan dyrke en forestilling om et oprindeligt, autentisk liv fra før vi blev rodløse og hjemløse (i tidernes morgen)  
 
2.
Man kan strukturere sig ud af det og sætte arbejdstid, familietid, løbetid og fri-tid i system for derved at få mest muligt ud af tiden
 
3.
Man kan kompensere for tidspresset i æstetiske ud-af-kroppen-oplevelser,
små øjeblikke at leve på
 
4.
Man kan …?
 
 
 
 
Hør om den sidste mulighed – og om eksistentialismens og fænomenologiens tilgange til tid – den 12. marts 2018 kl. 9.30-13 i Odense
 
 
 
 
 
 
Den grundtvigske midtbane er et netværk af yngre præster og andre interesserede, der mødes 2 gange årligt til fælles drøftelser og inspiration.
 
På møderne, der oftest finder sted i Odense, har blandt andet været drøftet: embedssyn, forholdet mellem Grundtvig og Kierkegaard, udfordringen fra den nye ateisme, klima og forbrug.
 

Nye temaer planlægges løbende.

 

 

 

Alle interesserede kan deltage i Den grundtvigske midtbanes møder

 

 

 

For mere information kontakt:

akademileder Ingrid Ank: ia@vartov.dk 

sognepræst Johanne Langkjær Fårup JMF@KM.dk

eller sognepræst Asta Gyldenkærne agy@km.dk
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tidligere afholdte møder
 
 
 
Emner, der tidligere er blevet drøftet:
 
 

Klarhed om uklarheden – forholdet mellem stat og kirke

Tid: Mandag den 15. maj 2017, kl. 9.30-13 - Debatmøde på Den Grundtvigske Midtbane med kirkeminister Mette Bock

Kirkeminister Mette Bock har fået tal på det økonomiske forhold mellem kirke og stat. Men hvad kan tallene bruges til?  
 
Er der behov for at skabe yderligere økonomisk klarhed og større åbenhed i forholdet mellem stat og kirke – og hvilke positive såvel
som negative konsekvenser vil det i så fald kunne have for kirkens indre forhold: forkyndelsen, præsteembedet og forståelsen af kirken?
Hvilke samfundsmæssige, kulturelle og teologiske perspektiver bør tænkes med ind i ’regnestykket’?
 
Vi forsøger at skabe klarhed om uklarheden ved at tage diskussionen på midtbanen.
 
Oplæg til debat ved kirkeminister Mette Bock
Respons fra:
Ulla Schmidt, professor (MSO) med speciale i kirke-stat-området
Tine Lindhardt, biskop over Fyns Stift
 
Det gode ved folkekirken?

10. oktober 2016, kl. 10-14
 

Folkekirken som folke-kirke er i disse år under konstant beskydning. En enkel tilgang til folkekirken er at kigge på medlemstallet – men så enkelt er det måske alligevel ikke: Medlemstallet er faldende, men den danske folkekirke har stadig den i internationale sammenhænge absolut højeste medlemsprocent (sammenlignet med andre lande med religionsfrihed).

 

Og eftersom danskere ikke er kendt for at være ukritiske, må man til det sidste i høj grad spørge: hvorfor? Hvad er det, der alt til trods har gjort den folkekirkelige konstruktion bæredygtig? Holder folkekirken for en dogmatisk gennemlysning – eller er den folkekirkelige ordning et teologisk skråplan? Udfylder folkekirken en ekklesiologisk/teologisk rolle eller en politisk/folkelig rolle? Eller begge dele? Er der grunde til at kæmpe for, at folkekirken også i fremtiden er en folke-kirke? Og i så fald: Hvad er grundene?


Oplæg ved

Anders-Christian Jacobsen, professor MSO i dogmatik, AU: En dogmatisk diagnosticering af folkekirken
Niels Kærgård, professor i økonomi og tidl. overvismand: Folkekirken og det, der ikke kan måles
Johannes Lebech, lektor, tidl. kirkeminister: kort replik til emnet

Christian Langballe, MF for DF: Oplæg til fælles debat  

 
 
Mandag den 25. april
 
Kristi opstandelse – Sprog og virkelighed
 
Med oplæg ved Lars Sandbeck, lektor i almen teologi, FUV:

"I løbet af det forgangne års opstandelsesdebat har mange hævdet, at Jesu opstandelse var en fysisk hændelse. Men i Det Nye Testamente og i traditionen derefter synes der ikke at være nogen enighed om, hvilken slags hændelse opstandelsen var. Så meget står dog klart: for Paulus blev Kristus ikke oprejst i kød og blod, men i ånden, og opstandelsen fandt ikke sted ”på tredjedagen”, men i dødsøjeblikket på korset. Ikke desto mindre kan vi dog alle møde den opstandne legemligt i kirken og i nadveren."
 
Biskop Tine Lindhardt og sognepræst Kåre Egholm Pedersen vil fra hver deres teologiske ståsted give oplægget en replik med på vejen. 
 
Mødet finder sted mandag den 25. april 2016 kl. 10.30 – 14.00 (inkl. kaffe/te og frokost) i Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, Odense
 
 
 
Tilmelding sker ved at indbetale 50 kr. Tilmelding kan også ske ved indbetaling af 50 kr. på mobilepay til 4193 9000. HUSK at skrive ”midtbane”, så vi er klar over hvad betalingen angår. Tilmeldingsfristen er 8. april. 
2. november 2015 - Fælles europæisk identitet med prof. Uffe Østergaard - aflyst
14. september 2015: ”Forkyndelsens virkelighed?”
I forbindelse med udgivelsen af bogen "Trinitatis - en homiletisk rejseberetning" har vi bedt Mogens Lindhardt fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter give et indblik i hvilke forudsætninger forkynderen står overfor i dag. Hvad er en menighed, og hvad er forholdet mellem tekst og situation?
 
2. marts 2015: Opstandelse på Midtbanen
I anledningen af den verserende debat om præsters tro, vil filosof, professor emeritus Peter Kemp give sit bud på, hvordan man i dag kan tale meningsfuldt om en opstandelsestro. Foredraget tager udgangspunkt i kapitlet om Opstandelse i Peter Kemps bog Filosofiens Verden. Kapitlet forudsættes læst inden mødet og fremsendes til deltagerne.
 
17. november 2014: Ud med kirken – ind med kirken!
Hvordan ligger landet med folkeskolereform og folkekirken? Hvordan står det til med forholdet mellem folkekirke og folkeskole efter skolereformen? Rundt omkring er der blevet diskuteret placering af konfirmationsforberedelse, nogle steder er det faldet godt ud – andre steder er der blevet kontrovers. Folkekirkens skoletjenester melder om fornyet interesse for folkekirkens tilbud. Hvilken plads kan kristendom og kirke få i den nye folkeskole? Jon Sønderby, skoleleder fra Åbenrå og Helle Krogh Madsen, leder af folkekirkens skoletjeneste Frederiksberg-København, lægger op til drøftelse.
 
19. maj 2014: Gud og almagten
Oplæg ved forfatter og teolog Lars Sandbeck, kvalificeret modspil ved MF og sognepræst Christian Langballe. Debat.
 
25. november 2013: Det folkeliges dna
På sporet af det folkeliges DNA: Er det folkelige indhold eller ramme? Forudsætter det mere elle mindre stat? Er det en skæbne eller projekt? Er det forbi? Hvad er det folkelige ved folkekirken? Tør vi i virkeligheden det ægte folkelige – og hvor står præsten og folkekirken? Domprovst Jens Torkild Bak lægger op til drøftelsen og har lovet både konkrete iagttagelser og mere vidtløftige perspektiver. Torkild Baks oplæg suppleres af et par refleksioner fra Lena Kjems og Christian Larsen - om præstens arbejde med det folkelige, hvordan ser det ud i dag.

23. september 2013: Drøftelse af temaet:  "Præsten, professionen og autoritetstabet". Erik Damberg, uddannelseschef på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på SDU reflekterede over og perspektiverede sammenhængene. Sognepræst Mads Davidsen og sognepræst Kirsten Jørgensen leverede korte "frontberetninger".
 
3. juni 2013: Styr folkekirken - om folkekirkens styringsreform. Lektor i Praktisk Teologi på Københavns Universitet, Hans Raun Iversen, gav en kritisk læsning af udvalgets oplæg.
 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk