Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017Nye krav til databeskyttelse
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerKilden i VartovDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

 

 

 

Nye bøger

Her kan du se hvilke nye bøger, der er anskaffet til Grundtvig-Biblioteket eller modtaget som gave.

Og her kan du læse om nogle af dem...

Hvor skal grænse trækkes - og hvorfor?
 
Troels Peter Roland skildrer det sønderjyske spørgsmål efter 1920 med udgangspunkt i Claus Hansen Eskildsens bog "Dansk Grænselære". Den udkom i adskillige udgaver fra 1936 og frem til efter 2. verdenskrig. I bogen gendriver Eskildsen de tyske argumenter for at de sønderjyske og slesvigske landområder hørte til det tyske rige med samme Blut-und-boden-metoder som nazisterne var inspireret af. Han godtgør ud fra stednavne, efternavne, bygningsstil mv. hvor grænsen efter hans undersøgelser burde gå.  
 
Men hvad var egentlig Eskildsens ærinde? Var han nazist eller brugte han nazisternes eget skyts ironisk? Det havde både samtiden og eftertiden en holdning til.
 
 
Troels Peter Roland: Hinsides markleddet - Dansk Grænselære og de store fortællinger. Speciale Københavns Universitet, 2016
 
 
Læs mere f.eks. på Grænseforeningens hjemmeside: www.graenseforeningen.dk
 
 
 
Reformation med Grundtvig
 
Kan noget der skete i 1517 være interessant for os i dag? Bestemt, vi bliver oven i købet klogere på os selv:
 
Kirke- og kunsthistoriker Carsten Bach-Nielsen tager os belevent med på rejse og guider på turens højdepunkter. Fra de tidligste til de senere reformations- og Luther-fester. Disker rundhåndet op med detaljer.
 
Nyere reformationsfester er blevet markeret syd for grænsen, uden at blive det store hit i Danmark. En indlysende årsag er at vi har taget både Luther og reformationen til os i dansk forklædning. I 1986 - 450-året for den danske reformation - blev udgivet et frimærke med et udsnit af Torslundeantemensalet. Her er reformationens store skikkelser helt gledet i baggrunden til fordel for den gudstjenestefejrende menighed ved badet og bordet.
 
Men at vi i Danmark er lutheranere i dansk, mange af os tillige i Grundtvigsk, aftapning, er ikke nyt. Bach-Nielsen giver Tusindårsfesten for kristendommens indførelse i 1826 grundig omtale. Det er den historie med Grundtvig og nedlæggelsen af hans præsteembede. Her står Nordens apostel, Ansgar, centralt i fejringen af kirken på dansk grund - ikke Luther. Fordi Grundtvig i 1817, i Danne-Virke, skrev om Ansgars eftermæle, apostlen hvis lige "... finder man neppe, fra Augustinus til Luther" og slog til lyd for en tusindårsfest.
 
 
Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår - danske reformationsfejringer gennem 400 år. Aarhus Universitetsforlag, 2015. 382 s., ill. i farver. 399,95 kr.
 
 
 
 
 
Strik Danmarks engel
 
Strikkeekspert Koushi strikker engle. En af dem er Danmarks Engel - Daniya - inspireret af Grundtvigs digt og Koushis tanker om at være dansk. I farver der matcher det danske kaffebord en sommersøndag: Rød som jordbær, sort som kaffe, brændt som småkage, hvid som sukkerknald og fløde. En anden er Yvonne fra Olsenbanden, komplet med rød kæmpehat og margueritblonde på kjolen.
 
I tilgift byder bogen på små artikler om englens kulturhistorie. Englen i den kristne tradition, i islam, i kunsten ... med Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke som eksempel på dansk kirkekunst med engle.
 
Det er kulørt hjertevarme med landeplagepotentiale. Opskrifterne er overkommelige for alle med erfaring udi garn og pinde - og ellers er englene så kære at strikkeentusiaster i familien vil plage om at strikke din yndlings til dig ... 
 
 
Koushi Radhakrishnan og Kim Jepsen: Koushi's engle - engle med og uden garn. Swagknit, 2. opl., 2015. 86 s. 195 kr., ill. i farver.

 

 
Ill. fra Eskildsens bog Dansk Grænselære. Fra oven: Kongeågrænsen, med grænsen efter 1864. 
Grænsen ved genforeningen i 1920. Floden Ejderen var dansk grænse mod syd fra 811 og frem til 1400-tallet.
.
 
 
 
 
 
En af de gode detaljer er Bach-Nielsens påvisning af
at årsagen til at Grundtvig nedlægger sit embede
ved Vor Frelsers Kirke er injuriesagen (Clausen 
mod Grundtvig pga. dennes udtalelser i "Kirkens
Genmæle"), ikke at hans egne salmer ikke må
synges ved Tusindårsfesten. År senere spiller
erindringen Grundtvig et puds, så han selv
husker det som det var salmesagen der slog
hovedet på sømmet og fik ham til at søge sin
afsked. Og det er den version af historien vi alle kender.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uhygge i Vartov
 
Morderen er løs i Vartov. Locations er genkendelige, men persongalleriet har fået et tvist når videnskabsjounalist Thea Vind opklarer mordgåder i det københavnske krydsfelt mellem grundtvigianere og kierkegaardianere.
 
Der er researchet grundigt og man tilgiver nemt forfatterne den lille svipser med grundtvigianere, der giver håndtryk "med låg". Den stilart hører nemlig hverken grundtvigske eller kierkegaardfolk til, men derimod de missionske ...
 
 
Bille & Bille: I ond tro  - en Thea Vind-krimi. Rosenkilde og Bahnhof, 2014. 299,95 kr., 325 sider.
 

 

"Hun så sig omkring i Vartovs gård. Grundtvig knælede stadig, og gårdens ensomme klokke var fortsat tavs."
 
 
 
Bugges blik for Grundtvig
 
Forfatteren har haft en del af sin opvækst og skolegang i Grønland og Canada. Han har haft en hånd med i uddannelsesprojekter i Indien og har stadig en usvækket interesse for liv og tanke også udenfor den danske andedam.
 
Bogen indeholder 6 bidrag, væsentligst om noget der har med Grundtvig at gøre: Grundtvigs bibelhistoriske sange, Grundtvigjubilæer i Grundtvigs tid og i 1983, Grundtvigs forhold til nedfarten til dødsriget sammenholdt med datering af I Kveld blev der banket.
 
Men også udblik til andre områder: Moralundervisning i folkeskolen, højskolebevægelse i Canada og et religions-kulturmøde i Efesos.
 
 
Knud Eyvin Bugge: Udsyn og indblik. Attika, 2015. 105 sider, illustreret, 275 kr.
 

 

"I Grundtvigs bibelhistoriske sange genfinder man danske mennesker, danske stillingsbetegnelser, danske dyr og dansk landskab. ... pinseåndens kraft viser sig ved, at "det bølgede som et lagen", ganske ligesom når mor derhjemme i Udby hængte vasketøj til tørre."
 
 
 
 
 
Historien om forsamlingshuset
 
Johnny Wøllekær og Johs. Nørregaard Frandsen har kortlagt den danske forsamlingshustradition, fra starten i 1860'erne - med riffelbevægelsen der tog fremtidigt forsvar af fædrelandet i egen hånd og frem til nutiden hvor det er småt med både gymnastik og suppe, steg og is-kulturen.
 
Det er en, i allerbedste forstand, underholdende og velskrevet bladrebog. De store linjer krydres med små, gode historier om hvordan det gik for sig i forsamlingshusets guldalder, i forfaldstider og i dagens Danmark, hvor mange forsamlingshuse igen står i et afgørende vadested. Ikke mindst på baggrund af kommunalreformen i 2007, hvor mange kommuner lige pludselig stod med indtil flere forsamlingshuse der skulle tages stilling til.
 
 
Johs. Nørregaard Frandsen og Johnny Wøllekær: Forsamlingshuse er dansk kulturarv. Syddansk Universitetsforlag, 2014. 181 sider, illustreret, 275 kr., onlinepris 220,- kr.
 
 
"I højreforsamlingshusene drak folk punch og toddy og udbragte de traditionelle skåler for konge og fædreland, når man var samlet. Det var et bevidst modtræk til de kaffeslubrende venstrebønder ovre i forsamlingshuset."
 
 
 
 
 
 
"Grundtvig var en vild tekstbruger ..."
 
Vi véd godt hvad et folkeligt foredrag er. Og måske også at Grundtvig opfandt genren med sine Mands Minde-foredrag. Men intet kommer af ingenting, det står på skuldrene af noget andet der allerede var der først.
Genreforskning er ikke ny, kombinationen af genreforskning og Grundtvig er også prøvet før af forskere som Flemming Lundgreen-Nielsen og Anders Holm. Men hvis man holder Grundtvigs forfatterskab op mod de sidste 30 års genreteoridannelse, hvad nyt dukker så op? Hvor har Grundtvig sin inspiration fra?
Det har en gruppe yngre forskere sat sig for at afdække sammen med Grundtvigforsker, lektor, dr. phil. Sune Auken ved en række nedslag i genrer, som Grundtvig benyttede sig af: Det folkelige foredrag, kirkesangen, rimbrevet m.fl.
 
 
Ved lejlighed - Grundtvig og genrerne / redigeret af Sune Auken og Christel Sunesen. Forlaget Spring, 2014. 335 sider, 348 kr.
 
Hos Grundtvig optræder almindelige genrer som "Brev", "Salme" og "Prædiken". Men forfatterskabet rummer sandelig også særegne genrer. "Strøtanke", "Optrin", "Hurra-Vise" og "Udsigt" er blot et udpluk af de mere usædvanlige genrer Grundtvig - helt bevidst - skrev i for at nå ud til sine læsere.
 
 
 
 
 
Elever fortæller højskolehistorie
 
Er du heldig at få fingre i "Fra ploven" og tager den med i grundtvigsk lag, er det godt nok ikke dig, men de mange fortællinger der bliver festens midtpunkt.
Hvordan var det at gå på Rødding i 1931 da Hans Lund var forstander og menuen stod på hvidkål? I 1977 da eleverne gik på værtshus nede i byen og pejlede hjemturen efter lanternen i tårnværelset? Eller i 2012 hvor højskoleeleven hedder Abdullah Muzaffari og er flygtet fra Afghanistan, alene, som 12-årig?
 
 
Fra ploven - portrætter af tidligere elever på Rødding Højskole, fortalt af højskoleelever til højskoleelever / redaktion Charlotte Hampe Eriksen m.fl., 2014. Udgivet af Rødding Højskoles Elevforening. Bogen er ikke i boghandlen, interesserede kan henvende sig til elevforeningen.
 

 
Grundtvigsk for 100 år siden
 
Der blev drukket æblemost og svinget med gymnastiktasken da Anna og Christian sammen gik hjem fra opvisningen i Hammerum. De er begge først i 20'erne og året er 1914. 2 år senere bliver de gift. Da har Christian fået opfyldt sin drøm og er blevet en meget ung brugsuddeler i Ryslinge.
Ejvind Oxe, tidligere personaledirektør i FDB og styrelsesmedlem i Kirkeligt Samfund har skrevet om forældrenes opvækst i det grundtvigske og fundet fotografier i familiens gemmer.
 
 
Ejvind Oxe: Fra Vugger til Skammel - meldinger undervejs, 1889-1916, 2014.
218 sider, 140 kr. Købes ved henvendelse til forfatteren på ejvindoxe@gmail.com.
 
 
Forfatteren har hverken gåpåmod eller opfindsomhed fra fremmede, hans far opfandt kontrabogen, med 4 kolonner til at holde styr på kundernes mellemværende med brugsen, og skrev om systemet i Uddelerbladet. 

 
 
 
Et ben i det grundtvigske
 
Handler primært om Niels Ove Vigilius (1931-2001) og hans kirkelige virke, men afhandlingen trækker indledningsvist tråde til den fælles baggrund de kirkelige grupperinger Indre Mission, Luthersk Mission og den grundtvigske bevægelse har i de store vækkelsesbevægelser i det 19. århundrede.
 
 
Flemming Kofod-Svendsen: Teologi og konsekvens - Niels Ove Rasmussen Vigilius' teologiske virke med særligt henblik på bibelsyn, kirkesyn, konfessionskundskab, karismatik og samarbejde på den kirkelige højrefløj i sidste halvdel af det 20. århundrede
 
PH.d.-afhandling, 2014. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, 53. Kan læses online eller anskaffes ved henvendelse til fakultetsbibliotekar Henrik Hougaard Laursen: hhl@teol.ku.dk.

 
Rønnebæksholm - historier om et sted
af Dina Vester Feilberg
 
I 2011 var der jubilæumsudstilling på herregården Rønnebæksholm ved Næstved: Historier om et sted. Denne udgivelse er både historien om Rønnebæksholm og en præsentation af udstillingen, dens objekter og kunstnerne bag.
 
En årrække tilhørte stedet Marie Toft, som blev gift med Grundtvig i 1851. Marie lod opføre en pavillon i parken ved Rønnebæksholm, hvor hendes elskede kunne fordybe sig i bøger og skrive salmer. Venligheden, som Grundtvig døbte stedet, kom aldrig til at fungere som hans digterværksted. Marie døde kort før pavillonen blev bygget færdig, datteren fra ægteskabet med Harald Toft arvede Rønnebæksholm og Grundtvig flyttede helårs til København med den spæde søn, Frederik.
Peter Callesen har til udstillingen gjort et vemodigt papirklip af Venligheden. Klippet har Rønnebæksholm gennem fondsmidler fået mulighed for at udstille permanent. Det gælder også Vibe Bredahls røde tapet med Grundtvig og Marie som tema.
 
Bogen har dejlige fotografier og er stemningsfuld historiefortælling.
 
 
Dina Vester Feilberg: Rønnebæksholm - historier om et sted. - Rønnebæksholm, 2011. - 95 s., ill. - 120 kr. 
 

 
Uren pædagogik
 
En række artikler, som alle på forskellig vis gør op med den forestilling, som er blevet herskende inden for pædagogik og skoletænkning: At der på videnskabeligt grundlag kan udformes pædagogik, der som en anden teknologi kan "reparere" på børn og unges dårligdomme og uhensigtsmæssigheder. En sådan forestilling kalder bogen "den rene pædagogik" og forfatterne beskriver, hvordan den rene pædagogik betyder, at historien, etikken og det fælles fordamper fra skole og uddannelse.
Over for denne opfattelse forsvares den urene pædagogik, som fastholder, at resultatet af opdragelse og undervisning ikke uden manipulation og (måske ubevidst) tvang kan forudsiges og deduceres af videnskab. Enhver pædagogik må tage udgangspunkt i tid, sted og kultur - og sigte på fællesskabet.
Bogen er et spændende korrektiv til de mange tilbud om "koncept pædagogik", evidenstænkning og "best practice"-filosofi.
 
Thorstein Balle
 
 
Uren pædagogik / red. Thomas Aastrup Rømer, Lene Tangaard og Svend Brinkmann. - Klim, 2011. - 205 s. - 269 kr.
 

 
 
Grundtvig på russisk
 
3 små skrifter af Grundtvig er blevet oversat til russisk af Lidia Shkorkina i 2011. Det drejer sig om
 
Er Troen virkelig en Skole-Sag, 1836 (Udv. Skrifter bd. 8)
Om almindelig Oplysning, 1848 i Danskeren (Værker i Udvalg bd. 5)
Om Polemik og Tolerance, 1811 (Værker i Udvalg bd. 2)
 
 
Heftet er på 48 sider.
 
 
 
 
Lidia har oversat Grundtvig gennem en årrække og har flere gange besøgt Danmark med henblik på at arbejde med Grundtvig i en skolemæssig sammenhæng. Lidia arbejder for frie, demokratiske skoler i Rusland, Ukraine og Hviderusland og er vicepræsident i AWE, Association for World Education. 
 
 
 
 
 
 
 
En bevægelse i bevægelse - Indre Mission i Danmark 1861-2011
af Kurt Ettrup Larsen 
 
Bogen er et jubilæumsskrift for Indre Mission, der fyldte 150 i september. Den er skrevet så man aner at ikke alt har været idyl og enighed, men stadig med ærbødighed for stoffet, og den kommer godt omkring Indre Missions mangeartede aktiviteter. Efter endt læsning er det oplagt at vende tilbage til bogen som opslagsværk. Der er gode registre både til omtalte personer, emner og til organisationer, Indre Mission har haft berøringsflader til og samarbejde med - herunder også de grundtvigske. Illustrationerne er en gennembladring værd, de fortæller levende og kort om den forløbne tid.
 
 
En bevægelse i bevægelse – Indre Mission i Danmark 1861-2011. Lohses Forlag, 2011. 456 sider, 249,95 kr.
 
 
 
 
 
 
Den gode dronning i Lyngby - historien om dronning Caroline Amalie og hendes socialkulturelle base

af Arne Ipsen

 

Arne Ipsen har skrevet en letlæst og underholdende bog om dronning Caroline Amalie og hendes engagement i asylskolesagen. I bogen, der følger en fiktiv tjenestepige, som kommer i køkkenet hos dronningen, møder vi bl.a. præsten Peter Rørdam og får fortalt om hans væsen og eftermæle. Det viser sig at den kærlige præst også har skyggesider. I 1863 fik han sammen med enkedronningen forpurret planerne for linjeføringen af den nye jernbane gennem Lyngby, så jernbanen blev ført udenom både hans egen og Caroline Amalies baghave – og i stedet spolerede udsigten over Lyngby Sø …

Grundtvig optræder som en bifigur, han havde indflydelse på Caroline Amalies skoletanker og dronningen kom ofte til gudstjeneste hos Grundtvig i Vartov.

Dronningens socialkulturelle base var Sorgenfri Slot. Ipsen beretter om Københavnske asylbørn på sommerudflugt og slutter bogen med et kapitel om slottes nuværende beboere, greve Christian og grevinde Anne Dorte.


 
Arne Ipsen: Den gode dronning i Lyngby – historien om dronning Caroline Amalie og hendes socialkulturelle base. – Århus: Siesta, 2011. – 72 s., ill. – 199,- kr.
 
 
 
 
The School for Life – N.F.S. Grundtvig on Education for the People
- Grundtvigs skoleskrifter på engelsk
 

Grundtvig Centeret har udgivet 16 af Grundtvigs skoletekster på engelsk med fine indledninger af ph.d. Uffe Jonas og medfølgende lydbog på CD. Tekstudvalget er sket på baggrund af K. E. Bugges Grundtvigs Skoleverden fra 1968, Edward Broadbridge har skåret oversættelsen til så moderne læsere kan læse med. Professor Ove Korsgaard skriver indledning og placerer Grundtvig i den europæiske uddannelsesfilosofiske tradition. Kort tidslinie, men ingen egl. biografi. Bogen er på 440 sider, illustreret og i pæn hardback.
Ikke ueffen som gaveidé til udlændinge og interesseret familie over there.

 
 
The School for Life – N.F.S. Grundtvig on Education for the People. Oversat og redigeret af Edward Broadbridge, Clay Warren og Uffe Jonas. Aarhus University Press, 2011
399,95 kr. inkl. medfølgende audio-cd
 
 
 
 
 
 
 
 

Bøgerne er - hvor andet ikke er nævnt - læst med bibliotekarens briller og omtalerne skrevet med det begrænsede udsyn, som deraf følger. Kommentarer modtages gerne på ll@vartov.dk. Her kan du også foreslå bøger, som du synes Grundtvig-Biblioteket skal købe.
 
 
 
www.grundtvig.dk - Grundtvig-Biblioteket
 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk