Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

Formandsbreve

 
Kirsten M. Andersen
Kst. formand, Grundtvigsk Forum
 

 

 
 
 
Se også formanden på TV MV
 
Kirsten M. Andersen i To om tro og tvivl, skole og læreruddannelse
 
 
FORMANDSBREV – FEBRUAR 2016

Til kredse og medlemmer i Grundtvigsk Forum

Så er tiden kommet til årets første brev om GF og foreningens arbejde. Formålet er at give et indblik i styrelsens arbejde, mens vi er undervejs med det, og at styrke forbindelseslinjerne mellem medlemmer, kredse, styrelse og Vartov. Det vidtforgrenede arbejde, som udføres rundt om i landet, er med til at bringe folk sammen om væsentlige emner, der vedrører det fælles liv. Hvad enten det foregår i en skolekreds, en menighed eller i en foredragsforening, så er det med til at skabe en sammenhængskraft. Det er også det landsdækkende arbejde, der giver GF legitimitet, når vi henvender os politisk.

Foredragsaftner er gennem de seneste år blevet suppleret af andre mødetyper, fx samtalemøder. Det er blevet støttet af de mange serier af samtalekort, som er blevet lavet på Vartov.
Den 12. marts i Askov er der Samtaledag – Tal sammen. Der vil her blive mulighed for at få erfaringer med ”samtalen” som mødeform. Man kan kalde det for den folkeoplysende samtale om skole, kirke og samfund, jf. den vedlagte invitation.

Efter årsmødet blev styrelsen konstitueret i november. Arbejdet er fortsat organiseret i tre hovedudvalg: kirkeudvalget, skoleudvalget, kultur- og samfundsudvalget, plus nogle udvalg, der er stedsbestemt: Skærum Mølle udvalget og Sydslesvigudvalget. Grundtvigsk Forum har desuden repræsentanter i en række foreninger og repræsentantskaber, som vi samarbejder med. Alle udvalg er kommet godt i gang med forskellige opgaver, der på mange forskellige måder involverer foreningen dér, hvor vi fortsat gerne vil blande os. 

I forretningsudvalget har vi koncentreret os om forandringer i personalet. Ingrid Ank begyndte som ny akademileder og redaktør i begyndelsen af det nye år. Kirketidende i februar er hendes første nummer som ansvarshavende redaktør. Lars Sandbeck har været bladet en god redaktør i efteråret, og har også stået for nummeret i januar. Ingrid er i fuld gang med at lytte sig ind på opgaverne, tage kontakt og danne sig et overblik. Hun er allerede involveret i huset og tager hånd om kommende arrangementer. Der er andre personaleskift på vej på vigtige nøgleposter på Vartov. Aase Grove, som gennem mange år har stået for driften af Vartov som konferencested, går på pension til sommer. Der er ansat ny forvalter, som tiltræder til sommer efter Kaj Grove. Kirsten Grishauge går på pension i foråret. Sekretariatslederen har en kortere barsel og vikarieres frem til udgangen af marts af Jørgen Anker Jørgensen. Det er en god ordning. Jørgen Anker er kendt med arbejdsgangene i huset.

I skoleudvalget holdt man kort efter årsmødet en konference under overskriften ”Lokal skole i en global verden”. Med den overskrift kunne alle interesserede forældre, lærere og skoleledere fra både
folkeskoler, friskoler og privatskoler tale om skolen som et bestemt sted, der ikke vender ryggen
til verden. Det er der brug for at tale om, fordi en del skoler nedlægges, slås sammen eller
organiseres i skole-fællesskaber, så lærerne skal undervise på flere skoler og ledelsen befinder
sig måske et andet sted. Skolereformen har medført et stærkt fokus på, at lærerne skal
undervise efter mål. Det er ikke nyt at orientere sig efter et mål. Det nye er, at opfyldelsen af målene skal dokumenteres, så kommune og ministerium også kan følge med i, om eleverne bliver dygtigere. Begge dele er udtryk for en bevægelse væk fra en forståelse af skolen som et sted. Skolekultur, undervisning, lærerens ansvar og samarbejdet mellem forældre og skole behøver ikke at blive væk i forandringerne, men det kræver en indsats, som GF gerne vil være med til at fremhæve. Skoleudvalget arbejder på, at Grundtvig og det grundtvigske skolesyn skal tilbage i læreruddannelsen. Det Grundtvig-Koldske skolesyn kan der stadig hentes inspiration fra. Flere steder i landet vil man markere, at det i år er 200-året for Christen Kolds fødsel.

Kirkeudvalget arbejder fortsat med kirken på landet og spørgsmålet om nedgangen i barnedåb. På Kristi himmelfartsdag og den efterfølgende weekend er der kirkedage i København: ”Himmelske dage”.  Til forskel fra tidligere kirkedage kommer disse til at foregå i den indre by i kirker og på pladser. I Vartov vil der både være arrangementer i et telt i gården og i den store sal. Der er meget praktisk arbejde, så hvis der er nogle medlemmer, der gerne vil give en hånd med, så giv gerne besked til Jørgen Anker Jørgensen, som er tovholder på arrangementerne i Vartov. Derudover er det en god ide at komme til København og være med til kirkedagene. Der må gerne være mange grundtvigske stemmer, der blander sig i samtalerne om, hvad kristendom og kirke betyder for os som mennesker og for vores samfund. Programmet for kirkedagene i Vartov vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og desuden indgå i kirkedagenes program: http://www.kirkedage.dk/

Kultur- og samfundsudvalget fortsætter med at samarbejde med nogle kommuner om det såkaldte demokratipilot-projekt. Flygtningene i Danmark kræver nytænkning, så her er gang i et tiltag med folkeoplysning for flygtninge. Det kræver mere end samtale, hvis flygtningene skal blive involveret i det samfund, de er kommet til. Udvalget er i gang med flere ideer, der kan bidrage til integrationen med en praktisk og involverende kulturforståelse.

I disse dage afgøres det, hvor Grundtvigsk Forum får teltplads på folkemødet på Bornholm. Vi er gået sammen med Grænseforeningen, Friskoleforeningen og Efterskoleforeningen. 

Oplysninger om arrangementer og den bredere orientering kan man få gennem Dansk Kirketidende, på hjemmesiden www.grundtvig.dk og i nyhedsbrevet.
Hvis I laver arrangementer, hvor I har ønsker om at invitere ud i en bredere kreds, så send informationerne til bibliotekar Liselotte Larsen på ll@vartov.dk

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, som Grundtvigsk Forum samarbejder med, fejrer 30 års jubilæum den 14. april. Det vil blive fejret hele april måned, men på dagen med bl.a. en fødselsdagstale af den islandske digter Einar Mar Gudmundsson.  
Til slut vil jeg kort nævne, at vi i forretningsudvalget har besluttet at holde næste styrelsesmøde i Brande. De kredse, der ligger i omkredsen af Brande, er blevet indbudt til en åben drøftelse af: Hvordan gør vi det grundtvigske gældende? Hvad er de gode erfaringer? Hvad kan vi hjælpe hinanden med? Jeg har forventninger om, at ideer og forslag kan inspirere arbejdet i Grundtvigsk Forum.

Venlige hilsener
Kirsten M. Andersen
Formand, Grundtvigsk Forum

 
 
 
 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk