Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerKilden i VartovDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

Kirkepolitisk udvalg

 
Grundtvigsk Forum arbejder for, at Den danske Folkekirke fortsat har plads til både det overbeviste og det søgende menneske. Den danske tradition for valgmenigheder er et godt eksempel på den rummelighed og frihed, der i dag præger Den danske Folkekirke. En rummelighed og frihed vi vil arbejde for at sikre.

 

Kommissorium

- Udvalget vil arbejde med de problemer, som gennemførelsen af den nye kommunestruktur rejser på det kirkelige område. Der tænkes på provstigrænser, provstiernes størrelse, provstens arbejdsopgaver, samt spørgsmålet om en eventuel revision af stiftsgrænserne.

- Udvalget vil fortsætte arbejdet for at gennemføre Grundtvigsk Forums forslag om økonomisk selvforvaltende stiftsråd.

- Hvordan skal sager vedrørende klage over en præsts forkyndelse behandles? Er præsteretten tilstrækkelig, eller skal der indføres en eller anden form for lærenævn? Udvalget fortsætter samtalen om dette emne.

Udspil og debatoplæg

Folkekirken.dk, Landsforeningen af Menighedsråd, Grundtvigsk Forum og forlaget Eksistensen er gået sammen om en større oplysningskampagne om dåb.
Kampagnen henvender sig til nybagte eller kommende forældre og er en invitation til forældre om at overveje barnedåb.
 
Dåbskonference. Der tales meget om faldende dåbstal. Der tales mindre om, hvad dåb er og betyder. På dåbskonferencen den 3. juni 2016 i Vartov lægges der op til en diskussion af en nutidig dåbsteologi

Religionsfrihedens grænser? Konference i Vartov 20. maj 2016. I forbindelse med den aktuelle politiske diskussion om, hvad man kan gøre ved ekstreme muslimske miljøer efter TV2s dokumentarserie om "Moskeerne bag sløret” udtalte statsministeren, at man ville undersøge, om man ”med respekt for grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed kan kriminalisere ytringer, som undergraver dansk lovgivning.” Derfor er det afgørende at debattere, hvor langt religionsfriheden rækker. Og hvor langt statens ret til at indskrænke den rækker. Er religionsfrihed nødvendig – ikke blot som en frihed til gudsdyrkelse, men som et vigtigt korrektiv til statsmagten? Hvor går grænserne for religionsfriheden – og hvordan ser dette ud i fremtiden?
 
Debatmøde om ny styringsreform for folkekirken, debatmøde i Vartov 28. april 2014
 
"Hvor folk er må kirken være", debatoplæg, oktober 2011
 
Åbent brev om Porvoo-erklæringen. Grundtvigsk Forum skriver vedr. beslutning om tiltrædelse af Porvoo-erklæringen. Maj 2010. Læs mere her

Den samarbejdende folkekirke - oplæg til den kirkelige struktur og samarbejde, herunder forslag om etablering af stiftsråd

Høringssvar

Grundtvigsk Forum har afgivet høringssvar vedr. "Folkekirkens styre, betænkning 1544"
Et mindretal på tre af Grundtvigsk Forums styrelsesmedlemmer har valgt at lave en mindretalsudtalelse.
Maj 2014
 
Oktober 2013
 
September 2013
 
 
Januar 2012
 
Januar 2012
 
 
Høringssvar i forbindelse med rapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"
1. december 2010

Høringssvar til rapport om dåbsoplæring i folkekirken

 

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

(etablering af permanente stiftsråd – sammensætning, opgaver m. v)

27. august 2008


Høringssvar vedrørende forslag til ændring af visse bestemmelser i den kirkelige lovgivning på baggrund af betænkning 1491/2007

Grundtvigsk Forum har i 2012 vedtaget en række punkter, der i særlig grad skal have fokus:
 
 • Der skal arbejdes videre med Grundtvigsk Forums debatoplæg "Hvor folket er, må kirken være"
  • Storby- og forstadsforhold må inddrages
  • Det må tydeliggøres, at - og hvordan - kirken skal være der, hvor folk ikke er
  • Der skal arbejdes videre med at udfolde og beskrive, hvad der konkret "grundtvigsk set" skal forstås ved et afbalanceret forhold mellem sogn og provsti (Se høringssvar vedr. Betænkning 1527)
  • Stiftsniveauet skal inddrages i hvilke opgaver, der naturligt tilfalder biskop og stiftsråd i forbindelse med en nyordning af folkekirkens forhold (Se høringssvar vedr. åremålsansættelser af biskopper)
  • Spørgsmålet om folkekirkens økonomi skal gennemarbejdes
 • I forhold til regeringsgrundlagets ordlyd: "Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke" ønsker Grundtvigsk Forum at kvalificere debatten ved:
  • at der foretages oplysning og studier om forholdene i de nordiske lande, samt evt. Tyskland
  • at der kommer et udspil til, hvad en nyordning kan eller bør indeholde
 • Menighedsrådsvalg 2012:
  • Der skal nedsættes et udvalg, der kan planlægge og bidrage til gennemførelsen af weekendmøder for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer
 • Dåb og medlemskab af folkekirken:
  • Det skal overvejes, hvorvidt dåb fortsat skal være en betingelse for medlemskab af folkekirken
 • Folkekirkens særstatus i Grundloven:
  • Hvordan kan der argumenteres overbevisende for fastholdelsen af § 4, når (eller hvis) vi lever i et sekulært samfund?
 • Kirkelig vielse af homoseksuelle:
  • Hvad er Grundtvigsk Forums holdning til ritualspørgsmålet i forbindelse med kirkelig vielse af homoseksuelle?


 


 


 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk