Multilogin
Til forsiden
dankort
Hvem er Grundtvig
Tidslinje: Grundtvigs liv og samtidSalmer og teksterTemaer i Grundtvigs forfatterskabGrundtvig og kulturenBøger om GrundtvigSøg i Grundtvigs teksterBilledgalleriPressen skriver om GrundtvigWho is Grundtvig?
Grundtvig i DanmarkGrundtvig i VerdenGrundtvigsk Forum
Om Grundtvigsk ForumVedtægter ForeningstrukturUdvalg MedlemskredseDet sker - i Grundtvigsk Forums kredse Politik ÅrsmøderSamtaledagenStyrelsenMedlemskabGrundtvigsk Forum på Danske kirkedage 2016N.F.S. Grundtvigs PrisFolkekirken og EUForpligtende fællesskaberHvor folket er må kirken væreFolkekirkens styre21 teser om åndsfrihedGavebrevFolkemødet på Bornholm 2017Ungdommens Folkemøde 2016Hvor bange er vi for religion? Høring på ChristiansborgPrædikenkonkurrence 2017Nye krav til databeskyttelse
Vartov
Om VartovAbout VartovVartovs historieKonference/mødelokalerVartovkollegietSkrivebord på Rådhuspladsen?LejeroversigtArranger en fyraftenssangHør foredragetKalenderGrundtvigs fødselsdagMands Minde-Foredrag i VartovSofies madMettes kagerMaratonsangBesøg Vartov og GrundtrvigVartovmødet - det lange lys på Danmark. Alternative åbningstalerKilden i VartovDet 13. Thorkil Kristensen seminar
AkademiForlagBibliotekKontaktNyhedsbrev
 

Grundtvigs salmer i salmebogen

Grundtvig har skrevet rigtig mange salmer. Ud af Den Danske Salmebogs 791 salmer har N.F.S. Grundtvig skrevet de 163 salmer og lavet 90 gendigtninger.

Oversigt over Grundtvigs salmer

Med nummer i Den Danske Salmebog

1 Guds menighed, syng for vor skaber i løn
3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
18 Som fisk i hav og fugl i luft
32 Hvo ikkun lader Herren råde
33 Han, som har hjulpet hidindtil
38 På alle dine veje
40 Hvorfor vil du dog klage
41 Lille Guds barn, hvad skader dig
44 Urolige hjerte
56 Jesus er navnet mageløst
58 Jesus! Frelser og Befrier
66 Lyslevende fra Himmerig
71 Nu kom der bud fra englekor
72 Maria hun var en jomfru ren
74 Vær velkommen, Herrens år (Advent)
78 Blomstre som en rosengård
79 Stat op i gry, min Gud, stat op
81 Fryd dig, du Kristi brud
92 Søde Jesus, Davids rod
94 Det kimer nu til julefest
96 Fra Himlen kom en engel klar
99 Velkommen igen, Guds engle små
100 Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle
101 Himlens morgenrøde
102 Et lidet barn så lysteligt
104 Et barn er født i Betlehem
105 Venner! sagde Guds engel blidt
107 Glæden hun er født i dag
108 Lovet være du, Jesus Krist
115 Lad det klinge sødt i sky
116 En sød og liflig klang
118 Julen har englelyd
128 Søde Jesus, jule-fyrste
132 Guds engle i flok! synger lifligt i kor
133 Med fred og fryd jeg farer hen
134 Vor Herre han er en konge stor
136 Dejlig er den himmel blå
137 Det runde himlens stjernetelt
140 I Nazaret, i trange kår
141 Mig lyster nu at træde
142 Kom, følg i ånden med
143 Med Den Enbårnes herlighed
147 Der sad en fisker så tankefuld
148 Ånden opgav enkesønnen
151 Med sin alabaster-krukke
153 En sædemand gik ud at så
155 Godt og ondt i lys og mørke
156 Guds rige lignes ved et frø
158 Kvindelil! din tro er stor
160 Jeg tror det, min genløser
161 Med strålekrans om tinde
163 Fuglen har rede, og ræven har grav
164 Øjne, I var lykkelige
167 Hører I, vor Herre kalder
168 Hyrden er én, og så hans hjord
169 Kommer hid kun med de små
179 Herren god, som uden grænser
182 Følger med til urtegården
189 Hvor er lammet, offerlammet
191 Gak under Jesu kors at stå
192 Hil dig, Frelser og Forsoner
195 Naglet til et kors på jorden
196 Under korset stod med smerte
199 Jesus, dine dybe vunder
201 Det hellige kors, vor Herre selv bar
202 Som et stille offerlam
206 Vor frelser, du, som døde
210 Syng højt, min sjæl, om Jesu død
211 Lad vaje højt vort kongeflag
212 Den bitre død dig trængte
213 I kvæld blev der banket på Helvedes port
214 Hør vor helligaftens bøn
217 Min Jesus, lad mit hjerte få
218 Krist stod op af døde
220 I dødens bånd vor frelser lå
221 I døden Jesus blunded
222 Opstanden er den Herre Krist
223 Herren af søvne opvågned, opsprang
230 Påskemorgen slukker sorgen
231 Påske vi holde
234 Som forårssolen morgenrød
235 Verdens igenfødelse
236 Påskeblomst! hvad vil du her
241 Tag det sorte kors fra graven
243 Luk øjne op, al kristenhed
246 Kom, lad os tømme et bæger på ny
250 Kommer, sjæle, dyrekøbte
251 Jesus, himmelfaren
252 Til Himmels fór den ærens drot
257 Vaj nu, Dannebrog, på voven
261 Halleluja for lysets drot
263 Sin vogn gør han af skyer blå
274 Rejs op dit hoved, al kristenhed
279 Venner, lad kun skyer gråne
280 Vanæret vor drot kom i sin grav
282 Apostlene sad i Jerusalem
283 Fra Himlen kom den Helligånd
286 Var I ikke galilæer
287 Kraften fra det høje
288 Drag ind ad disse porte
289 Nu bede vi den Helligånd
290 I al sin glans nu stråler solen
291 Du, som går ud fra den levende Gud
292 Kærligheds og sandheds Ånd
293 Gud Helligånd, vor trøstermand
294 Talsmand, som på jorderige
296 Du, som den store pinsedag
298 Helligånden trindt på jord
299 Ånd over ånder, kom ned fra det høje
300 Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
302 Gud Helligånd! o, kom
303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
304 Gud Helligånd, opfyld med lyst
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
307 Gud Helligånd, vor igenføder
308 Helligånd, vor sorg du slukke
309 Bøj, o Helligånd, os alle
316 Helligånd, hør, hvad vi bede
318 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
319 Vidunderligst af alt på jord
320 Midt iblandt os er Guds rige
321 O kristelighed
322 Den kristne kirkes skønne navn
323 Kirken den er et gammelt hus
324 Dig rummer ej himle
325 Jeg ved et lille Himmerig
327 Kirken er som Himmerige
328 Hvor Gud sit hus ej bygge vil
329 Give da Gud, at hvor vi bo
332 På Jerusalem det ny
333 Almindelig er Kristi kirke
337 Behold os, Herre, ved dit ord
338 Var Gud ej med os denne stund
340 Den kristne kirkes alderdom
341 Det lakker nu ad aften brat
343 Tusind år stod Kristi kirke
344 Højhedens Gud, som kom herned
346 Vel mødt, I kristne fromme
348 Tør end nogen ihukomme
349 Herren han har besøgt sit folk
350 Foragter ej de ringe dage
353 Som aldrig så lang er nogen dag
375 Alt står i Guds faderhånd
376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang
379 Der er en vej, som verden ikke kender
380 Op dog, Zion! ser du ej
383 Det er så yndigt at følges ad, hvor banet
384 Til klart Guds ansigt vi skal se
386 Udrundne er de gamle dage
387 Jesus, se til os i nåde
388 Herrens røst var over vandet
392 Himlene, Herre, fortælle din ære
395 Guds ord blev aldrig bundet
396 Min mund og mit hjerte
397 Trods længselens smerte
401 Guds ord det er vort arvegods
402 Den signede dag med fryd vi ser
403 Denne er dagen, som Herren har gjort
405 Søndag er vor Herres dag
406 Søndag morgen fra de døde
407 Nu står sjælen op af døde
409 Som hønen klukker mindelig
410 Som tørstige hjort monne skrige
411 Hyggelig, rolig
417 Herre Jesus, vi er her
425 Velsignelse, al jordens tarv
426 Fred til bod for bittert savn
430 Lov og tak og evig ære ofrer vi

439 O du Guds Lam! med korsets skam

441 Alle mine kilder skal være hos dig
442 Enhver, som tror og bliver døbt
443 Op til Guds hus vi gå
444 Guds-husets dør er i vor dåb
445 Af diendes og spædes mund
446 O, lad din Ånd nu med os være
447 Herren strækker ud sin arm
451 Du, som os af nåde stor
453 Vort løsen er vor tro og dåb
454 Barnelivets favre dage
455 Mindes vi en fuldtro ven
459 Herre! hvor skal vi gå hen
466 Vor Herres Jesu mindefest
467 Du er vor skat, o Jesus sød
474 Jesus Krist, du gav mig livet
475 Går det, Herre, som jeg vil
479 Han, som på jorden bejler
481 Løgnens fader vi forsage
486 I dag på apostolisk vis
487 Nu fryde sig hver kristen mand
488 Guds Søn kom ned fra Himmerig
491 O gode Gud, din kærlighed
493 Gud Herren så til jorden ned
504 O Gud, vi falder dig til fode
516 Klynke og klage
517 O, hvor er nåde-stolen
518 På Guds nåde
519 Syndernes forladelse selvros udelukker
526 Vor Herre Jesus, Gud og mand
538 At sige verden ret farvel
539 Mit lys i mørke, Jesus sød
540 En liden stund
542 Døden er den sidste fjende
544 Som dug på slagne enge
545 Sejervindersken på jorden
554 Om Himmerigs rige vi tales ved
560 Det livets ord vi bygger på
561 Jeg kender et land
562 Som markens blomst henvisner fage
563 Sørger ej for dem, der sove
565 Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes
566 Er livet alt lifligt herneden
573 Helgen her og helgen hisset
580 Jesus, dødens overvinder
586 Stol du kun på dit Fadervor
608 Stod med Krist vi op af døde
609 Dybt fornedres skal enhver
616 Herrens røst, som aldrig brister
623 Verden, o verden! hvi frister du mig
633 Har hånd du lagt på Herrens plov
638 O, kommer hid dog til Guds Søn
639 Når i den største nød vi stå
652 Vor Herre! til dig må jeg ty
653 I falmende blade, du kølige vind
654 Aftensukket, nattegråden
655 Er du modfalden, kære ven
662 Hvad kan os komme til for nød
673 O Guddoms-sol fuldstærk og blid
674 Sov sødt, barnlille
675 Gud, vi er i gode hænder
676 Guds fred er mer end englevagt
694 Jesus, at du blev min broder
695 Nåden hun er af kongeblod
696 Kærlighed er lysets kilde
699 Glæderig og underfuld
700 Jeg ved en blomst så favr og fin
701 Huset, som Gud har bygt
702 Alterlyset i Herrens hus
703 Det er så yndigt at følges ad for to
709 Alfader! du, hvis navn i Nord
710 Kærlighed til fædrelandet
712 Vær velkommen, Herrens år (Nytår)
713 For dig, o Herre, som dage kun
716 Guds godhed vil vi prise
718 Året, som i dag oprinder
727 Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
729 Nu falmer skoven trindt om land
733 Skyerne gråner, og løvet falder
752 Morgenstund har guld i mund
780 Den lyse dag forgangen er, den blanke sol
782 Dig vandre vi så gerne med
783 Kirkeklokke! mellem ædle malme
790 Gode Gud, din engleskare


Find salmerne
Alle salmerne findes i Den Danske Salmebog her
 
Grundtvigsk Forum Tlf: +45 41 93 90 00 Bank: 4180 3119 080 339
Vartov
Giro: 4180 300 23 06
Farvergade 27
1463 København K Mail: Vartov@vartov.dk